inflammation of theology

Friday, 3 July 2009

Garden of Eden

Adam dan Hawa ditempatkan di syurga...dan tiada siapa tahu lokasi syurga ini.
Allah SWT Maha Mengetahui.

"O Adam!Dwell you and your wife in the Paradise and eat both of you freely with pleasure and delights therein as wherever you will,but come near not this tree or both of you will be of the Zalimeen(wrongdoers)."(2:35)


Namun, kenapa di syurga masih ada perkara yang dilarang? Kenapa syaitan masih boleh masuk dan menghasut Nabi Adam dan Hawa walaupun telah dihalau??

Para ulama' berselisih pendapat.Terdapat 5 pendapat yang masyhur...namun saya tertarik dengan pendapat _______(buku hilang..nnt saya rujuk balik) yang mengatakan:

Syurga Adam dan Hawa adalah di bumi


pendapat ini dikuatkan lagi dengan hadis(xigt taraf hadis)--mafhumnya: apabila Nabi Adam hampir wafat,beliau sangat teringinkan buahan syurga lalu meminta anaknya untuk mencari buahan syurga......


Spanish-Arabic world map from 1109 CE with Eden in east (at top)

Pendapat Kristian tentang lokasi Garden of Eden
Ramai yang mendakwa beberapa tempat sebgai lokasi Gardenof Eden...walaupun kebanyakannya tidak berkaitan dengan Genesis."The Garden of Eden" by Thomas Cole

Antara kawasan2 yang didakwa:

1.Selatan Mesopotamia dan Teluk Persia-seperti yg didakwa Juris Zarins
2.Iran-pendapat David Rohl
3.Jerusalem
4.Jackson County,Misouri-The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
5.Mòinteach Bharbhais (Scotland)-menurut Scottish Gaelic tradition

0 comments: