inflammation of theology

Sunday, 8 February 2009

SURAH AL-BURUJ (1)

Surah yang pendek ini membentangkan hakikat-hakikat akidah dan asas-asas pegangan iman….yang merupakan perkara-perkara besar dan agung dalam kehidupan.

Surah ini membicarakan tentang kisah Ashabul Ukhdud-sekumpulan orang yang beriman pada zaman dahulu…dikatakan mereka adalah golongan Nashrani yang mengesakan Allah – yang diuji dengan musuh mereka; golongan penguasa yang jahat, kasar dan melampaui batas.Golongan penguasa yang zalim itu mahu orang-orang beriman meninggalkan akidah dan agama mereka.Tetapi kumpulan yang beriman enggan menurut arahan penguasa.Maka golongan penguasa yang melampaui batas itupun menggali parit dan menyalakn api di dalamnya.


"tinggalkan masjid suci kau atau MATI!!"

Kumpulan yang beriman dicampakan ke dalam api, lalu mati terbakar disaksikan orang ramai yang sengaja dikumpulkan penguasa untuk menyaksikan pembunuhan kejam itu, disamping dijadikan keseronokan dan hiburan oleh orang-orang yang melampaui batas itu.

0 comments: