inflammation of theology

Tuesday, 10 February 2009

al-Buruj (6)

--bahagian kedua--

Ayat ini memberikan ulasan lanjut terhadap peristiwa kekejaman Ashabul Ukhdud datang bertubi-tubi.

12-sesungguhnya azab Tuhanmu (terhadap orang-orang kufur ingkar)amatlah berat.

13-Sesungguhnya Dialah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya ,dan yang mengembalikannya (hidup sesudah mati)

Walaupun permulaandan pengembalian secara umumnya merujuk kepada penciptaan manusia di dunia dan pengembalian semula di akhirat, ia turut menggambarkan dua kejadian yang berlaku secara berterusan di setiap detik, siang dan malam.


..Allah yang mengawal permualaan siang dan pengembaliannya kepada malam..

Pada setiap detik berlaku permulaan dan penciptaan dan pada detik itu jugalah berlakunya pengembalian semula sesuatu yang telah usang dan mati..